ARTUDIO

Centre for visual arts

TEAM

 

Kailash K Shrestha

Initiator/ Founder

Contemporary Visual Artist

www.kalilashkshrestha.com

www.facebook.com/artistkailash

 

 

 

 

Biken Ranjit

 

Biken Ranjit

Multimedia Artist

www.facebook.com/ranjitbkn

 

 

 

 

 

Karma Tshering Gurung

 

 

 

 

Karma Tshering Gurung

Photographer/ Workshop Coordinator

www.facebook.com/tshering.karma

 

 

 

 

 

 

Pawan Joshi

 

 

Pawan Joshi

Fashion Photographer/ Studio Coordinator

https://www.facebook.com/paon.photography

 

 

 

 

Rupesh Man Singh

 

 

Rupesh Man Singh

Visual Artist

Manager, Bal Kala Sangrahalaya

 

 

 

 

Chemi Dorje

 

 

Chemi Dorje

Photographer/ Photography workshop Mentor

www.facebook.com/Photographer-Chemi-Dorje

 

 

 

 

Laxmi Prasad Ngakhusi

 

 

Laxmi Prasad Ngakhusi

Photographer/ Photography Workshop Mentor

www.photographynepal.com

www.festivalnepal.com

www.facebook.com/laxmi.ngakhusi

 

 

 

sworup nhasiju

 

Sworup Nhasiju

Art Director

Visual Communicator

www.facebook.com/sworupnhasiju

 

 

 

 

10622961_835707753137005_6544124088874405449_nManisha Shrestha

U.S.A Representative

http://www.facebook.com/manishashresthaa

www.manishastha.wordpress.com
manisha.shrestha000@hotmail.com

 

Gaurav Dhaka

 

 

 

Gaurav Dhakal

Graphic Designer

www.facebook.com/gaurav.dhakal

 

 

 

 

Krisha Tamrakar

 

 

 

Krisha Tarmrakar

Visual Artist/ Graphic Designer

https://krishatamrakar.wordpress.com

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

APPLY NOW !

APPLY NOW !

ArtSaturday Register Now !

ArtSaturday Register Now !